Descriere produse

Acid Cleaner

agent de curăţare acid

Concentrat lichid pentru curăţarea igienică a suprafelor
pH-ul acid previne depunerea de calcar pentru toate zonele care necesită curăţare igienică compatibilitatea cu pielea testată dermatologic

Domeniul de aplicare

Pentru utilizarea în toate zonele care necesită curăţenie igienică profesională. Domeniile de utilizare  ale  agentului   de  curăţare  arcana® acid cleaner sunt zonele de producţie industrială (suprafeţe, echipamente  etc.) zonele din bucătărie şi cantină,  zone sociale şi sanitare.  Datorită uşurinţei cu care poate fi clătit, agentul de curătire arcana® acid cleaner este de asemenea potrivit pentru utilizarea în zonele de prelucrare  şi procesare  a alimentelor.

Metode/Instrucţiuni pentru aplicare

Soluţia pentru utilizare se prepară prin  dizolvare în apă. Pentru ştergerea podelelor şi a altor suprafeţe care pot fi şterse, agentul de  curăţare arcana® acid cleaner  are  caracteristici bune  de  curăţare  şi  de asemenea  înlătură straturile care conţin grăsime şi proteine. Soluţia de lucru (0,5% soluţie pH 3.0 ) se usucă fără urme pe suprafeţele tratate, fără a fi nevoie de o nouă ştergere.

Suprafeţele care vin în contact cu produsele alimentare  trebuie  spălate  din  nou  ulterior  cu o  cantitate  suficientă de  apă  de  calitatea  apei potabile. Suprafeţele tratate care nu vin în contact  cu  produsele  alimentare  nu  au  nevoie să fie clătite din nou. Soluţia de lucru  prezintă o compatibilitate  cu materialele extrem de ridicată. Este recomandată purtarea mănuşilor de protecţie.

Concentraţia recomanda pentru aplicare

În general  o soluţie de 0,5%  este suficientă  pentru utilizare; o doză mai mare trebuie utilizată în cazul unei murdăriri foarte pronunţate.

Date despre produs

Clasificarea în conformitate cu Regulamentul Nr. 648/2004: 15-30 % tensioactivi anionici, odorizanţi, limonene

Date fizico-chimice:

Aspect:  lichid clar, gălbui

pH – (concentrat): aprox. 2,3

pH – (0,5 % soluţie de lucru): aprox.3,0

Clasificarea şi etichetarea  în concordanţă cu directivele CE:

Xi:               Iritant

R41:          Risc de leziuni  oculare  grave

S26:          În cazul contactului  cu ochii, clătiţi imediat cu apă din abundenţă  şi cereţi sfatul medicului

S39:          Purtaţi protecţie pentru ochi/faţă

 

Informaţii pentru mediu

Schülke fabrică produsele  sale  în conformitate  cu tehnologiile  cele  mai  avansate,  sigure,  ecologice şi economice menţinând  standardele  ridicate ale calităţii.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Acid Combi

Concentralichid  pe bază  de compuşi cuaternari de amoniu pentru dezinfecţia şi curăţarea tuturor tipurilor de suprafeţe

-dezinfecţie  şi curăţare  într-o  singură  etapă pH – acid – previne depunerile de calcar caracteristici excelente de spumare

-o largă eficacitate microbiologică, inclusiv asupra germenilor specifici zonelor alimentare

-poate fi spălat fără să lase urme, reziduuri fără coloranţi  şi odorizanţi

-testat în conformitate cu standardele Europene

Domeniul de aplicare

În plus faţă de acţiunea  de dezinfecţie, arcana® acid combi are o excelentă putere de curăţare. Este potrivit pentru  dezinfecţia  şi curăţarea  suprafeţelor  într-o singură etapă în toate zonele destinate manipulării şi/sau procesării produselor alimentare, în industria farmaceutică  şi în industria  cosmetică.

Suprafeţele care vin în contact cu produsele alimentare  trebuie  să  fie clătite  cu  o  cantitate suficientă de apă, de calitatea apei potabile, după expirarea timpului de acţiune.

Concentraţia recomanda pentru aplicare

Recomandăm dozarea produsului la 0.5% aşa cum este  cazul  aplicării concentraţiei  pentru  zonele solicitate în mod  uzual, luând  în considerare un timp de acţiune de 30 de minute.

Eficienţa microbiologică

arcana® acid combi acţionează  împotriva: bacteriilor şi ciupercilor. Germenii specifici zonelor alimentare, ca de exemplu salmonella sau listeria, sunt de asemenea distruşi.

Date despre produs

Compoziţie:

100 gr. de produs conţine în substanţe  active: 15.4 g clorură de didecyl dimethyl amoniu

Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (EC) Nr. 648/2004: < 5% tensioactivi neionici

Date fizico-chimice:

Concentrat

Aspect: lichid clar galben deschis

Valoarea pH-ului: aprox. 1,4

Densitate (20o  C):aprox 1 g/cm3

1% soluţie pentru utilizare Aspect: lichid clar incolor Valoarea pH-ului: aprox. 3,2

Instrucţiuni speciale

Folosiţi dezinfectantul cu precauţie. Citiţi întotdeauna eticheta şi informaţiile despre produs înainte de utilizare. Nu inhalaţi vaporii atunci când pulverizaţi

Clasificarea şi etichetarea  în concordanţă cu directivele EC

C:                  Coroziv

R34:              Cauzează arsuri

S26:         În cazul  contactului  cu  ochii,  clătiţi imediat cu apă din abundenţă şi cereţi sfatul medicului

S36/37/39:  Când lucraţi,  purtaţi  îmbrăcăminte de protecţie adecvată, mănuşi de protecţie (de exemplu cele fabricate din cauciuc butilic) şi protecţie  pentru ochi/faţă

S45:         În cazul unui  accident  sau  dacă  vă simţiţi rău, cereţi imediat sfatul medicului (arătaţi  eticheta  dacă  se poate)

Informaţii pentru mediu

Schülke fabrică produsele sale în conformitate cu tehnologiile cele mai avansate,  sigure, ecologice şi economice menţinând standardele ridicate ale calitatii.

Plusul  nostru   pentru   mediu: Biodegradabil conform OECD 301 D!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Acryl

Dezinfectant rapid, gata preparat, pe bază de compuşi  cuaternari  de amoniu,  fără alcooli

-fără alcool

-rapid şi cu o eficienţă  bună

-pentru suprafeţele sensibile la alcool testat în conformitate cu standardele Europene

Domeniul de aplicare

Pentru dezinfectarea zonelor ne-medicale  sensibile la  alcool.  Recomandat  în  mod  particular  pentru

suprafeţele   ne-medicale   sensibile  la  alcool  din

domeniul industriei alimentare, farmaceutice şi cosmetice (de exemplu plexiglass).

Metode/Instrucţiuni pentru aplicare

arcana® acryl este o soluţie gata  preparată  pentru utilizare. Aplicaţi arcana® acryl nediluat  pe obiecte şi suprafeţe şi lasaţi-l să acţioneze. Se va asigura o umezire  completă  cu soluţie.  Înlăturaţi orice exces de preparat cu ajutorul unei cârpe de unică folosinţă ne-colorată. Soluţia gata de utilizat poate fi aplicată în mod opţional ca şi spray de dezinfectare sau ca şi spumă.  Vă rugăm  în această  privinţă  să  consultaţi informaţiile noastre în ceea ce privesc accesoriile.

Date despre produs

Compoziţie:

100  gr. de  produs  conţine  în substanţe  active:

0,26 gr. de compuşi cuaternari de amoniu, clorură de  benzil-C12-16-alkidimentil,  0,26  gr.  clorură de amoniu didecil dymetil, 0,26 gr. de compuşi cuaternari de amoniu, clorură de benzil-C12-14- alkil [(etilfenil)  metil] dimetil

Date fizico-chimice:

Aspect: lichid clar incolor

Densitate (20o   C): aprox.  0,998  g/cm3

Vâscozitate (20o   C): 15 s (DIN 53 211)

Eficienţa microbiologică

arcana®   acryl   prezintă    activitate    bactericidă, levurocidă  şi împotriva  viruşilor individuali. Germenii  specifici  industriei  alimentare   ca  de exemplu  salmonella  sa listeria pot fi de asemenea distruşi într-un minut.

Instrucţiuni speciale

Este recomandată  purtarea  mănuşilor de protecţie (de exemplu cele fabricate din cauciuc butilic). Utilizaţi    dezinfectantele      cu     precauţie.     Citiţi întotdeauna  eticheta  şi informaţiile despre  produs înainte de utilizare. Evitaţi contactul cu ochii.

image description

Acryl Wipes

Şerveţele     pentru     dezinfecţie      gata de utilizat,   impregnate   cu  soluţie de ingrediente  active, fără alcooli

-fără alcooli

-gata de utilizat, şerveţele impregnate  pentru dezinfecţie

foarte rapide şi extrem  de eficiente mărime practică (jumbo)

-pentru suprafeţe sensibile la alcool testat în conformitate cu standardele Europene

Domeniul de aplicare

Pentru dezinfectarea zonelor ne-medicale  sensibile la  alcool.  Recomandat în  mod  particular  pentru suprafeţele ne-medicale sensibile la alcool din domeniul industriei alimentare, farmaceutice şi cosmetice (de exemplu plexiglass).

Metode/Instrucţiuni pentru aplicare

Ştergeţi cu grijă suprafeţele cu şerveţelul impregnat, acordaţi atenţie  deosebită  unei umeziri complete şi lăsaţi să acţioneze.  Utilizaţi mai multe şerveţele, dacă este necesar, pentru  utilizarea în cazul suprafeţelor mai mari.

Date despre produs

Compoziţie:

Un recipient conţine 200 buc. de şerveţele impregnate gata  de utilizat. 100 gr. de soluţie cu ingrediente active conţin: 0,26 gr. de  compuşi cuaternari de amoniu,   clorură   de   benzil-C12-16-alkidimentil,

0,26 gr. clorură de amoniu didecil dimetil, 0,26 gr. de compuşi cuaternari de amoniu, clorură de benzil- C12-14-alkyl [(etilfenil) metil] dimetil, cloruri.

Date fizico-chimice ale soluţiei cu ingredienţi activi:

Aspect: lichid clar incolor

Densitate (20o   C): aprox.  0,998  g/ml   Vâscozitate (20o   C): <15 s (DIN 53 211)  Temperatură de stabilitate: -5o  C până la +40o C Valoarea pH-ului (20o   C): aprox.  6,0-8,0

 

Eficienţa microbiologică

Şerveţelele arcana® acryl wipes au acţiune: bactericidă, levurocidă şi împotriva viruşilor individuali.

Germenii specifici industriei alimentare  ca de exemplu  salmonella  sa listeria pot fi de asemenea distruşi într-un minut.

Instrucţiuni speciale

Este recomandată  purtarea  mănuşilor de protecţie (de exemplu cele fabricate din cauciuc butilic). Utilizaţi     dezinfectantul      cu     precauţie.      Citiţi întotdeauna  eticheta  şi informaţiile despre  produs înainte de utilizare. Păstraţi întotdeauna  recipientele bine  închise.  Păstraţi-le  la  temperatura   camerei (recomandat +15  la +25o   C). Evitaţi contactul cu ochii.

JumboDoseacrylwipes

Alca Combi

Concentrat lichid bazic pentru dezinfecţie şi curăţare având ca principiu activ combinaţie de alcooli aromatici, compuşi cuaternari de amoniu, derivaţi amfoterici de glicină şi tensioactivi neionici

-fără aldehidă

-oferă o protecţie igienică ridicată oferă caracteristici optice excelente miroase  plăcut,  proaspăt  şi discret testat în conformitate cu standardele Europene.

Domeniul de aplicare

Dezinfecţia şi curăţarea  tuturor  tipurilor de suprafeţe, în toate  zonele care necesită siguranţă  igienică, de exemplu:

  • cu precădere pentru zonele care sunt sensibile în privinţa mirosului
  • pe materiale sensibile (de exemplu pe sticla acrilică)
  • în zonele de producţie critice/sensibile (de exemplu în industria alimentară, farmaceutică şi cosmetică)

Metode/Instrucţiuni pentru aplicare

Preparaţi  soluţia  de lucru în concentraţia  dorită. O dozare exactă se realizează cu ajutorul dozatoarelor recomandate. Dozarea este posibilă atât cu dozatoare în sistem centralizat cât şi folosind dozatoare individuale. Utilizat la ştergerea  suprafeţelor podelelor sau altor zone care pot fi şterse.

Acordati atenţie  deosebită  unei acoperiri complete cu soluţie.  Curăţaţi echipamentul  cu atenţie,  cu apă.

arcana® alca combi are o excelentă  performanţă de  curăţare,  astfel încât  o  utilizare adiţională  a aditivilor de  curăţare  nu  este  necesară.  Poate fi necesară  o îngrijire adiţională  a  podelei  dacă este aplicabilă, depinzând  de tipul şi compoziţia podelei.

Concentraţia recomanda pentru aplicare

Ca şi concentraţie uzuală de aplicare pentru zonele afectate  în mod  obişnuit, recomandăm  dozarea produsului la 0,5%, luând în considerare un timp de acţiune de 60 de minute.

Eficienţa microbiologică

arcana® alca combi acţionează  împotriva: bacteriilor, ciupercilor şi împotriva viruşilor individuali. Germenii specifici zonelor alimentare, ca de exemplu salmonella sau listeria, sunt de asemenea distruşi.

Concentraţii pentru aplicare/ Timpi de acţiune

 

Conform OGHMP 0.5% (5 ml/l)0.25% (2,5 ml/l) 60 min.4 ore
virucid (inclusivHIV, HBV, HCV) 1.0% (10 ml/l)0.5% (5 ml/l) 15 min.60 min.
Noro-Virus 0.5% (5 ml/l) 60 min.
bactericid 0.5% (5 ml/l) 60 min.
fungicid 0.5% (5 ml/l) 60 min.

Date despre produs

Compoziţie:

100 gr. de produs conţine în substanţe active: 22 gr.  compuşi  cuaternari  de  amoniu,  benzyl-C12-

16-alkydimethyl,   cloruri,  17   gr.   2-fenoxyetanol,

0,9  gr.  glicine deaminoalkyl (amine,  n-C10-16- alkyltrimethylena di-, produse de reacţie a acidului cloroacetic)

Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (EC) Nr. 648/2004:  5-15% tensioactivi neionici, parfumuri.

Date fizico-chimice:

Aspect: lichid clar verde

Valoarea pH-ului concentratului: aprox. 8,6

Valoarea pH-ului soluţiei de 0,5%: aprox. 8-9

Densitatea (20   C): aprox.  1,01  g/cm.

Instrucţiuni speciale

Folosiţi dezinfectantul cu precauţie. Citiţi întotdeauna eticheta şi informaţiile despre produs înainte de utilizare.

Clasificarea şi etichetarea  în concordanţă cu directivele EC

C:                     Coroziv

N:                  Periculos pentru mediu

R22:              Dăunător sănătăţii dacă este ingerat

R34:              Cauzează arsuri

R50:         Foarte   toxic   pentru    organismele acvatice

S26:         În cazul  contactului  cu  ochii,  clătiţi imediat cu apă din abundenţă şi cereţi sfatul medicului

S35:          Deşeurile    şi    recipientele     trebuie eliminate într-un mod sigur

S36/37/39:  Când lucraţi,  purtaţi  îmbrăcăminte de protecţie adecvată, mănuşi de protecţie (de exemplu cele fabricate din cauciuc butilic) şi protecţie.

S45:         În cazul unui  accident  sau  dacă  vă simţiţi rău, cereţi imediat sfatul medicului (arătaţi  eticheta  dacă  se poate)

S61:             Evitaţi evacuarea în mediu

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Aspirmatic Cleaner

actiune testata in studii practice complexe de ex. pe unituri dentare KaVo si Sirona

  • pentru toate  tipurile  de separatoare de amalgam
  • fara efect spumant
  • mod de utilizare economic

Tipul preparatului

Produsele compatibile Aspirmatic® (dezinfectie cu efect de curatare)  care

asiqura  curatarea complexa  si siguranta  din punct de vedere igienic a activitatilor din cabinet.

  • Manipularea facila a sistemului Aspirmatic® (datorata recipientilor   de  dozare) transforrna  utilizarea  acestor prod use In rutina placuta.

Domeniul de utilizare

Aspirmatic®: pentru dezintectia, curatarea si intretinerea zilnica  a sistemului de aspiratie stomatologi, a scuipatoarelor si a tubulaturii de aspiratie.

Actiunemicrobiologica

Aspirmatic® este activ irnpotriva bacteriilor, ciupercilor (testat conform normelor DGHM), HBV/HIV, HCV

Date tehnice

Compozifie:

100    g    Aspirmatic®     contin:     7,5    g    dorura     de dioctildimetilamoniu

Alte   componente:   Tenside  neionice,   regulatori   de

spumare, inhibitori ai coroziunii, parfum si coloranti

Aspirmatic® Cleaner: Sarurl organice, tenside neionice, inhibatori de coroziune, coloranti

Aspirmatic®-Concentrat

Aspect: Valoare pH: Densitate (la 20°C): Solutia de lucru Aspect:

Valoare pH: CE 0297

lichid clar albastru aprox. 7

aprox. 0,99 g/cmc

Aspirmatic®Cleaner-Concentrat

Aspect:                                   lichid clar albastru

Valoare pH:                             aprox. 0,9

Densitate (la 20°C):                aprox. 1, 17 g/cmc

Solutia de lucru

 

Aspect:

Valoare pH (5%): Valoare pH (10%): CE

lichid clar qalbui aprox. 2, 1

aprox. 1,9

Aspirmatic®

Aspirmatic® Cleaner

Concentratii si timpi   de actiune

Apirmatic

Bacterii, ciuperci, HBV/HIV,

HCV*  2%-30  min.

Aspirmatic® Cleaner 5% aprox. 1   pana la 2 ore

Pentru contaminari puternice,dupa perioade lungi de sedimentare 10% aprox. 1   pana la 2 ore

lnstructiuni pentru utilizare:

Datorita  aspirarii  zilnice de substante  organice si  anorganice, exista   riscul  ca acestea  sa se depuna si sa se usuce  pe  peretii tubulaturii de scurgere sau sa prezinte  potential   de risc pentru personal atunci  cand sunt inlocuite filtrele.

Programul Aspirmatic® va trebui  utilizat dupa cum urmeaza pentru  a preveni perturbarile  de ordin functional  la nivelul sistemului  de aspiratle  si  pentru    a  oferi  In  mod  simultan   o siguranta din punct de vedere igienic.

Folositi solutia Aspirmatic® In dilutie de 2% pentru dezintectia si curatarea In timpul  pauzei de pranz  si seara dupa terminarea programului   de lucru.  Preparati 2 I    de solutie  de lucru pentru fiecare unit stomatologic cu ajutorul sistemului  Aspirmatic®. In acest scop amestecati 1960 ml de apa  si 40 ml solutie concentrate (40 ml concentrat = 2 rasturnari cu dozatorul  pentru flaconul  de 21).

Aspirati aprox. 11/2    I    cu ajutorul  aspiratoarelor  iar restul de 1 /2I se va  deversa  In  scuipatoare.   Lasati  solutia   Aspirmatic® sa actioneze cel putln  30 min. sau peste noapte.

Folositi Aspirmatic® Cleaner In dilutie  de 5% o data sau de 2 ori pe saptamana  pentru curatare speciala in locul dezinfectiei din timpul  pauzei de pranz.

lndcatii referitoare la utilizare:

Aspirati apa dupa  expirarea  timpului de actiune  cu scopul  de a elimina depunerile dizolvate  de la nivelul  tubulaturii. In cazul contaminarilor mai puternice  sau  a perioadelor de sedimentare mai lungi  se va utiliza  o solutie de 10% (1800  ml apa si 200 ml concentrat).

Aspirmatic® Cleaner  nu se va lasa sa actioneze   peste  noapte  sau pe durata sfarsitului  de saptamana.

Sistemul  Aspirmatic® asiqura    amestecul    simplu    si  rapid   al solutiei inainte ca aceasta  sa fie deversata. Furtunele de aspiratle sunt cuplate in mod simplu  la adaptoare.

  • Aspirmatie

Xi:             lritant

R36,  R38:  Irita ochii si pielea

526:         In cazul contactului  cu ochii  se va clati  cu apa din abundenta si se va consulta medicul

537:          Se vor utiliza manusi de protectle adecvate

lndicatll  speciale

Normativele  de prevenire a accidentelor prevad obligativitatea folosirii  manusilor de protectie atunci cand se  lucreaza  cu dezinfectante  incompatibile  cu pielea.

Nu se va utiliza dupa expirarea termenului  de valabilitate.

Produsul Aspirmatic® corepunde cerintelor directivei europene 93/42/EEC  cu privire  la dispozitivele medicale.

*BVDV virus  surogat

image description

 

Arcana Care emulsie tip apă în ulei pentru îngrijirea generală a pielii şi a mâinilor, cu un miros plăcut şi proaspăt.

-emulsie hidratantă tip apă-în-ulei conţine ulei de jojoba

-se absoarbe rapid

-pentru  îngrijirea profundă  a pielii degradate şi uscate

Domeniul de aplicare

Pentru îngrijirea mâinilor şi a întregului corp, pentru toate  tipurile de piele. Pentru îngrijirea personală, masaţi delicat arcana® care pe mâinile bine uscate în timpul pauzelor de lucru şi după cum se cere (de exemplu după spălare), sau masaţi pe pielea uscată după baie sau duş.

Metode/Instrucţiuni pentru aplicare

Aplicaţi arcana® care  pe  piele  şi  masaţi-o.   Când frecaţi crema pe mâini, aplicaţi arcana® care pe dosul mâinilor şi mai întâi masaţi crema de pe dosul unei mâini pe dosul celeilalte, apoi frecaţi de asemenea crema pe suprafaţa interioară a mâinilor. Pentru a asigura  o utilizare igienică, Instituţii internaţionale renumite  precum  Institutul German Robert Koch, recomandă utilizarea pompelor pentru dozare  sau a dispensoarelor.

Date despre produs

Compoziţie:

Apă, petrolatum,  acid stearic, ulei vegetal chinesis Simmondsia,  miristat  isopropil, trietanolamină, alcool de lanolină, metilparaben,  propilparaben, carbomer, parfum, alcool cetearil, citral, citronelol, geraniol, hidroxycitronelal, butilfenil metilpropional, limonene, linalool.

Date fizico-chimice:

Aspect: alb

Culoare: transparentă Vâscozitate: (DIN 53 018): aprox. 1.500 mPa*s

CARE

wip work in process

CONTINUT3

[/accordion]

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste etichete și atribute HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>